Love has always been the most important business of life.
--- Anonymous

Saturday, November 03, 2012

Jag är guds lilla barn - "I Am A Child of God"The song, "I Am A Child of God," in Swedish:


Jag är Guds lilla barn,
och han har satt mig här
och givit mig ett jordiskt hem
med far och mor så kär Chorus: 

Led mig, stöd mig, gå bredvid mig
så att jag en dag
återvända kan till Gud när
jag har lytt hans lag.

Jag är Guds lilla barn,
och när jag bor på jord.
Och innan tiden flyr förbi
lär mig förstå hans ord.
Chorus:

Led mig, stöd mig....

Jag är Guds lilla barn.
Välsignelser och ro,
han lovat mig om jag gör rätt
och se'n hos honom bo.

Chorus:
Led mig, stöd mig....
 

1 comment:

Follow Blog